ติดต่อโรงเรียน.

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนภัทรวิทยา

274/1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110


Phone:055-563885
Email: pataravit.school@gmail.com

ช่องทางติดต่อ

Map


โรงเรียนภัทรวิทยา 274/1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร 055-563885 แฟ็ก 055-563885