คณะครู นักเรียนท่านใดต้องการรูปเพื่อสรุปกิจกรรม/เก็บสะสมผลงาน
ให้มาขอรูปในกิจกรรมนั้นภายในหนึ่งอาทิตย์หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
(หลังจากนั้นจะไม่ดำเนินการให้)


ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนภัทรวิทยา ปีการศึกษา 2554

ต้องการภาพติดต่อได้ที่ IT.Center Room

          ปีการศึกษา 2554ภาคเรียนที่ 1                                                ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2

งานครอบครัวภัทร

ฉลองศาสนนามคุณพ่อเปาโล ธวัช สิงห์สา และเซอร์ชองบัปติส กาญจนา สุดประเสริฐ