ประวัติโรงเรียน


   
โรงเรียนภัทรวิทยา 274/1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร 055-563885 แฟ็ก 055-563885